preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

Natječaji

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 9. 10. 2018. 10:19

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/18-02/18

URBROJ: 2181-78-18-01-1

Split, 09. listopada 2018. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Profesor strojarske skupine predmeta, na neodređeno, puno radno vrijeme  

UVJETI:

  • dipl.ing. strojarstva, VSS,  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18).
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).

 

OPIS POSLOVA

Izvođenje nastave strojarske skupine predmeta.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

Rok za prijavu: 8 dana ( od 11.10.2018. do 19.10.2018.)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                                                               Ravnatelj:                                                                                    Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 27. 9. 2018. 09:39

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/18-02/17

URBROJ: 2181-78-18-01-1

Split, 26. rujna 2018. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Profesor drvodjeljske skupine predmeta, na određeno, puno radno vrijeme , do povratka djelatnika s bolovanja a najkasnije do 30.lipnja 2019.

 

UVJETI:

  • dipl.ing. drvne tehnologije, VSS,  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 , 7/17 i 68/18).
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).

 

OPIS POSLOVA

Izvođenje nastave drvodjeljske skupine predmeta.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

Rok za prijavu: 8 dana ( od 28.9.2018. do 6.10.2018.)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                                                                               Ravnatelj:                                                          Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

[više]

Natječaj, Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 11. 9. 2018. 13:00

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/18-02/16

URBROJ: 2181-78-18-01-1

Split, 11. rujna 2018. godine

 

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, na neodređeno, puno radno vrijeme

 

UVJETI:

  • Učitelj stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).

 

OPIS POSLOVA

Izvođenje produženog stručnog postupka u posebnom razrednom odjeljenju  za učenike s teškoćama u razvoju i provođenje individualnih-grupnih rehabilitacijskih postupaka.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

Rok za prijavu: 8 dana ( od 13.9.2018. do 21.9.2018.)

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavu je potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Ravnatelj:                                                                           

                          Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

[više]

Natječaj za pomoćnika u nastavi

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 24. 8. 2018. 12:30

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/18-02/15

URBROJ: 2181-78-18-01-1

Split, 24. kolovoza 2018. godine

 

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Pomoćnik /ca u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme

1 za 30 sati tjedno (30/40), i 1 za 18 sati tjedno (18/40) 2 izvršitelja (m/ž) do kraja nastavne godine 2018./2019.

 

UVJETI:

  • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 , 7/17 i 68/18 ).

 

OPIS POSLOVA

Pružanje osobne stručne potpore u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine 2018./ 2019. godine, temeljem Projekta „Učimo zajedno“, u sklopu poziva na dostavu prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

-potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi

Rok za prijavu: 5 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                       Renato Žuvela, dipl. ing.  

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 17. 5. 2018. 12:18

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17)

 

 

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

Nastavnik/ca  Politike i gospodarstva za 14 nastavnih sati i  Etike za  4 nastavna sata na  neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: Prema Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu     ( NN br. 1/96 i 80/99 )  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17 ).

 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

-životopis,

-preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma, valjana isprava kojom se dokazuje razina i vrsta obrazovanja/

-uvjerenje o pedagoško-psihološkim kompetencijama,

-dokaz o državljanstvu ( presliku  domovnice ) i

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne void kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka  106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj škola (ne starije od 6 mjeseci).

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju pod  jednakim uvjetima moraju prilikom prijave na natječaj priložiti svu potrebnu dokumentaciju i dokaze koje posebni propisi  propisuju pri ostvarivanju prava  na prednost  kod zapošljavanja. Popis dokaza iz članka 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji        ( NN br. 121/17) https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 17.05.2018. -25.05.2018./

 

 

                                                                                                                 Ravnatelj:

 

                                                                                                                             

                                                                                                                                              Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 27. 3. 2017. 09:48

 

Na temelju članka 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN, br. 87/08, 86/09, 92/10.,105/10., 90/11 , 16/12, 86/12,94/13,152/14 i 7/17) i članaka 81. Statuta škole, Školski odbor OBRTNE TEHNIČKE ŠKOLE, Split, raspisuje

 

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Škole

 

Za ravnatelja/icu  Škole može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij;

2. uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3. najmanje osam godina staža osiguranja u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju  uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

-  životopis,

-  dokaz o državljanstvu (domovnicu),

-  dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),

-  dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (kandidati koji su završili nenastavnički smjer),

-  dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je kandidat oslobođen obveze polaganja stručnog
    ispita ,

-  dokaz o stažu osiguranja u školi ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne
   uprave nadležnim za obrazovanje (elektronički zapis podataka iz radnog odnosa iz evidencije HZMO),
-  dokaz o stažu osiguranja na odgojno-obrazovnim poslovima (potvrda škole o vrsti i trajanju poslova),

-  uvjerenje o nekažnjavanju (dokaz da ne postoje zakonske zapreke za  zasnivanje radnog odnosa u    školskoj ustanovi propisane  čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci ).

 

Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 5 godina.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja kandidati trebaju dostaviti na adresu škole:

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA, Plančićeva 1, 21000 Split, u zatvorenoj omotnici uz obveznu naznaku: „Za natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni  u roku od 45 dana od  isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                                                             

 

 

                

[više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 20. 3. 2017. 14:36

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

PROFESOR  BIOLOGIJE - nepuno radno vrijeme  na  2 nastavna sata na  neodređeno
PROFESOR KEMIJE - nepuno radno vrijeme  na  4 nastavna sata na  neodređeno

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/2017 ).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 21.03.2017. - 29.03.2017./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma / domovnica  i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                   Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                             Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 16. 3. 2017. 14:11

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1. PROFESOR  STROJARSKE  SKUPINE PREDMETA  - puno radno vrijeme  na  određeno, do povratka djelatnika s bolovanja  a najkasnije do  30.lipnja 2017.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/2017 ).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 17.03.2017. -25.03.2017./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma / pedagoške kompetencije, domovnica  i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                              Ravnatelj:

                                                                                            

                                                                                  Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

                                                                                                                             

[više]

NATJEČAJ za radna mjesta

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 23. 2. 2017. 15:03

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1. PROFESOR  ELEKTROTEHNIČKE  SKUPINE PREDMETA

( SMJER ELEKTRONIKA )

 - nepuno radno vrijeme  sa 16 sati nastave tjedno na  neodređeno.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/2017 ).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 23.02.2017. -03.03.2017./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma / pedagoške kompetencije, domovnica  i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                    Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

                                                                                                                             

[više]

Natječaj za radno mjesto profesora matematike

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 9. 2. 2017. 15:08

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1. Profesor matematike - nepuno radno vrijeme  sa 16 sati nastave tjedno na  neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/2017 ).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 10.02.2017. -18.02.2017./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma ili svjedodžba / pedagoške kompetencije, domovnica  i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                   Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 7. 10. 2016. 11:58

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1. Profesor politike i gospodarstva - puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2017.

2. Profesor geografije - nepuno radno vrijeme  na neodređeno za 3 nastavna sata tjedno,

3. Profesor drvodjeljske skupine predmeta - puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka djelatnice, a najkasnije do 31.08.2017.

4. Suradnik u nastavi za praktičnu nastavu drvodjeljske struke ( stolar) na nepuno radno vrijeme na neodređeno za 6 nastavnih sati tjedno.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 10.10.2016. -17.10.2016./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma ili svjedodžba / uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                  Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 24. 11. 2015. 08:21

 

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.Profesor elektrotehničke skupine predmeta – puno radno vrijeme na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objave / od 24.11.2015. -28.11.2015./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                                          Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 12. 10. 2015. 11:21

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
SPLIT, PLANČIĆEVA 1
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto


1. Profesor politike i gospodarstva – nepuno radno vrijeme na 19 nastavnih sati na
određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2016.
2. Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila – puno radno vrijeme na
neodređeno
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 ,
92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 07.10.2015. -14.10.2015./
Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim
kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.


Ravnatelj:
Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 18. 2. 2015. 13:46

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.Profesor politike i gospodarstva – puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2015.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 19.02.2015. -26.02.2015./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                              Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                            Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 10. 2. 2015. 16:02

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.Profesor strojarske skupine predmeta – nepuno radno vrijeme na 8 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2015., zbog privremenog povećanja opsega poslova

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 6.02.2015. -14.02.2015./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                      Renato Žuvela, dipl.ing.

 

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 6. 11. 2014. 14:34

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

 

NATJEČAJ 

za radno mjesto

 

 

1. Profesor drvodjeljske skupine predmeta - s nepunim radnim vremenom na 8 sati na neodređeno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12 i 94/13).

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave /od 6.11.2014. - 13.11.2014.

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

[više]

NATJEČAJ

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 30. 10. 2014. 11:02

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1.Profesor strojarske skupine predmeta – nepuno radno vrijeme na 20 nastavnih sati na  neodređeno vrijeme i

2.Profesor elektrotehničke skupine predmeta- puno radno vrijeme, na određeno vrijeme radi zamjene zbog bolovanja

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, i 94/13).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 29.10.2014. -06.11.2014./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

[više]

.

Autor: Damir Polak, 19. 5. 2014. 11:45

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

Tel. 021/385-938

E-mail: obrtna@st.htnet.hr

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

 

  1. Voditelj-ica računovodstva s punim radnim vremenom na neodređeno vrijeme

 

Uvjeti: VSS ekonomskog smjera, 5 godina radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovima, prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12. i 94/13).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 19.svibnja - 27.svibnja 2014./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


NATJEČAJI

 

 

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 za radna mjesta:

 

1.Profesor biologije - nepuno radno vrijeme na 2 nastavna sata na  određeno vrijeme do   31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

2.Profesor kemije - nepuno radno vrijeme na 4 nastavna sata na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

3.Profesor geografije - nepuno radno vrijeme na 5 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

4.Profesor strojarske skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 11 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova,

5.Profesor strojarske skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 17 nastavnih sati na  neodređeno vrijeme

6.Profesor elektrotehničke skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 1,5 nastavnih sati na  neodređeno vrijeme,

7.Profesor elektrotehničke skupine predmeta - nepuno radno vrijeme na 13 nastavnih sati na  određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 31.12.2015. -8.01.2016./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                  Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                   Renato Žuvela, dipl.ing.

 

Objavljeno 30. prosinca 2015. godine

Objavio: Damir Polak

 
 > Javnost rada  > Natječaji
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju