preskoči na sadržaj

Obrtna tehnička škola Split

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 20. 2. 2018. 14:20

U privitku (pod više) je Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave.

 

 

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 23. 11. 2017. 18:42

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1. Profesor strojarske skupine predmeta - nepuno radno vrijeme od 13 nastavnih sati tjedno na određeno do 31. kolovoza 2018.

Uvjeti: dipl.ing. strojarstva, VSS,  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 27.11.2017. -05.12.2017./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma,  uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 16. 11. 2017. 15:24

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

NATJEČAJ

 za radno mjesto

1. Profesor politike i gospodarstva - puno radno vrijeme na određeno do povratka djelatnice s bolovanja a najkasnije do 30. lipnja 2018.

Uvjeti: prof. sociologije ili dipl.sociolog, pravnik,ekonomist, politolog, VSS,  te  prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 , 152/14 i 7/17).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 16.11.2017. -24.11.2017./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma,  uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

                                                                                                          Ravnatelj:     

                                                                                      Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

[više]

Natječaj za radno mjesto pomoćnika u nastavi

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 22. 8. 2017. 12:53

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

21 000 Split

Plančićeva 1 

KLASA: 112-07/17-02/38

URBROJ: 2181-78-17-01-1

Split, 22. kolovoza 2017. godine

 

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ) Obrtna tehnička škola  raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

Pomoćnik /ca u nastavi za učenike s teškoćama, na određeno nepuno radno vrijeme za 30 sati tjedno (30/40), 3 izvršitelja (m/ž) do kraja nastavne godine 2017./2018.

 

UVJETI:

  • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
  • ne postoji zapreka iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12, 86/12, 94/13, 152/14 i 7/17 ).

 

OPIS POSLOVA

Pružanje osobne stručne potpore u nastavi za učenike s teškoćama na određeno vrijeme - do kraja nastavne godine 2017./ 2018. godine, temeljem Projekta „Učimo zajedno“, u sklopu poziva na dostavu prijedloga „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u  osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“.

 

Kandidati uz prijavu trebaju priložiti:

-životopis,

-presliku domovnice,

-uvjerenje o nekažnjavanju u izvorniku (ne starije od 6 mjeseci),

-presliku dokaza o vrsti i razini obrazovanja

-potvrdu ili certifikat o završenom programu edukacije za poslove pomoćnika u nastavi

Rok za prijavu: 5 dana od dana objave na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i mrežnoj stranici škole.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. 

Prijavu potrebno dostaviti na adresu Obrtna tehnička škola, 21000 Split, Plančićeva 1. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u zakonski utvrđenom roku.

                                                                                                                                                                                                                                               Ravnatelj:                                                                                    Renato Žuvela, dipl.ing.

 

[više]

EKSKURZIJA - ODLUKA O ODABIRU

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 7. 12. 2016. 13:17

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT

Plančićeva 1

Klasa:130-04 / 16-01/ 01

Ur.broj:2181-78-16-01-2

 

 ODLUKA O ODABIRU -  PONUDA   1 / 2016.

 

Temeljem članka 15. Pravilnika o izvođenju  izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole ( NN br. 67/14 i 81715), povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude je dana 05.12.2016. nakon provedenog tajnog glasovanja donijelo odluku o odabiru

VIPTRAVEL.hr. Jerome d.o.o. putničke agencije za organizaciju ekskurzije u Prag (Republika Češka ) za učenike trećih i četvrtih razreda  Obrtne tehničke škole, Split.

 

Predsjednica Povjerenstva:                                                                Ravnatelj:

 

Marija Rezić,dipl.ing.                                                    Renato Žuvela, dipl.ing. 

 

[više]

Objava javnog poziva za izvođenje ekskurzije učenika trećih i četvrtih razreda Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 11. 11. 2016. 15:35

Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude, donijelo je, na svojoj sjednici održanoj 9. studenog 2016.godine, Odluku o objavi javnog poziva za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave učenika trećih i četvrtih razreda Obrtne tehničke škole.
Obrazac možete preuzeti ovdje (pod više) i na naslovnici.
 

[više]

Natječaj za radna mjesta

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 7. 10. 2016. 11:55

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radna mjesta

 

1. Profesor politike i gospodarstva - puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2017.

2. Profesor geografije - nepuno radno vrijeme  na neodređeno za 3 nastavna sata tjedno,

3. Profesor drvodjeljske skupine predmeta - puno radno vrijeme na  određeno vrijeme do povratka djelatnice, a najkasnije do 31.08.2017.

4. Suradnik u nastavi za praktičnu nastavu drvodjeljske struke ( stolar) na nepuno radno vrijeme na neodređeno za 6 nastavnih sati tjedno.

 

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 10.10.2016. -17.10.2016./

 

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik dokaza o stručnoj spremi / diploma ili svjedodžba / uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                    Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                  Renato Žuvela, dipl.ing.

 

 

                                                                                                                             

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 26. 2. 2016. 14:02


OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
SPLIT, PLANČIĆEVA 1
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto


1.Profesor drvodjeljske skupine predmeta – puno radno vrijeme na određeno vrijeme do 31.kolovoza 2016., zbog privremenog povećanja opsega poslova.
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 ,92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 29.02.2016. -8.03.2016./
Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim
kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

Ravnatelj:
Renato Žuvela, dipl.ing.
 

[više]

Poništenje dijela natječaja

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 18. 1. 2016. 10:05


Obrtna tehnička škola, Split objavljuje
PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA


objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 30.12.2015.,
mrežnim stranicama Obrtne tehničke škole, Split i oglasnoj ploči Škole i to za radno mjesto - profesor
elektrotehničke skupine predmeta s nepunim radnim vremenom od 1,5 nastavnih sati
( 3 sata tjedno) na neodređeno vrijeme.

 

Klasa:003-06/16-01/01
Ur.broj:2181-78-16-01-3

U Splitu, 14. siječnja 2016.

 

Ravnatelj:
_________________
Renato Žuvela,dipl.ing
 

[više]

Zimski praznici

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 18. 12. 2015. 08:15

Dragi učenici,

zimski odmor učenika počinje u četvrtak, 24. prosinca 2015. te traje do petka, 8. siječnja 2016.

Nastava drugog polugodišta počet će u ponedjeljak, 11. siječnja 2016. za smjenu

1. strojari - ujutro

2. drvo/elektro - popodne.

Povodom nadolazećih blagdana želimo svima čestit Božić i sretnu Novu godinu!

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 24. 11. 2015. 09:05

OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA

SPLIT, PLANČIĆEVA 1

raspisuje

 

NATJEČAJ

 za radno mjesto

 

1.Profesor elektrotehničke skupine predmeta – puno radno vrijeme na određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja.

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 , 92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).

Rok za podnošenje prijava je 5 dana od dana objave / od 24.11.2015. -28.11.2015./

Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                             

                                                                                                          Renato Žuvela, dipl.ing.

[više]

Natječaj za radno mjesto

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 5. 10. 2015. 10:52


OBRTNA TEHNIČKA ŠKOLA
SPLIT, PLANČIĆEVA 1
raspisuje
NATJEČAJ
za radno mjesto


1. Profesor politike i gospodarstva – nepuno radno vrijeme na 19 nastavnih sati na
određeno vrijeme do povratka djelatnice s bolovanja, a najkasnije do 30.06.2016.
2. Stručni suradnik edukacijsko-rehabilitacijskog profila – puno radno vrijeme na
neodređeno
Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08 , 86/09 ,
92/10 , 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 94/13 i 152/14).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave / od 07.10.2015. -14.10.2015./
Uz prijavu je potrebno priložiti: kratki životopis, preslik diplome, uvjerenje o pedagoškim
kompetencijama, domovnicu i uvjerenje o nekažnjavanju.


Ravnatelj:
Renato Žuvela, dipl.ing.
 

[više]

Pravilnik o kućnom redu Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 8. 4. 2015. 17:18

[više]

Etički kodeks Vijest ima dokument u privitku

Autor: Ružica Vorgić Krvavica, 8. 4. 2015. 17:17

[više]

Arhiva naših vijesti   
 


 
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 
 > Oglasna ploča
CMS za škole logo
Obrtna tehnička škola Split / Plančićeva 1, HR-21000 Split / www.ss-obrtna-tehnicka-st.skole.hr / ured@obrtna-tehnicka-st.skole.hr
preskoči na navigaciju